პონტი ავაგდე - განმარტებები - ბიძერი
0

პონტი ავაგდე

რაიმე სასარგებლო ვიშოვე

- ბაითის პონტი ავაგდე
- დასალევი ჩვენზე იყოს