0

სტენკა

,,სტენკა" ქორწინების დამადასტურებელ ნიშნად არის მიჩნეული და ეგრედწოდებული მზითვის როლს ასრულებს...

სიტყვის სრულყოფილებისათვის და ქორწინების ბოლომდე დაზუსტებისათვის აუცილებელია წინადადება,, აქანე დავდგავს სტენკას"

0

სტენკა

ეს არის ავეჯის სახეობა კონკრეტულად კედლის კარადა, რომელსაც ახალქალიშვილობადაკარგული გოგონები,პიველივე შემხვედრთან სექუსალური აქტის დამთავრების შემგდომ ზემოთხსენებულის სახლის "ზალაში" ადგილს ურჩევენ.

-პაპიროსი მამაწოდე ქალო!
-მაიცა ჯერ სტენკას ვურჩევ ადგილს...

0

სტენკა

ეს არის ავეჯის სახეობა კონკრეტულად კედლის კარადა, რომელსაც ახალქალიშვილობადაკარგული გოგონები,პიველივე შემხვედრთან სექუსალური აქტის დამთავრების შემგდომ ზემოთხსენებულის სახლის "ზალაში" ადგილს ურჩევენ.

-პაპიროსი მამაწოდე ქალო!
-მაიცა ჯერ სტენკას ვურჩევ ადგილს...

0

სტენკა

ეს არის ავეჯის სახეობა, კონკრეტულად კედლის კარადა, რომელსაც ახალქალიშვილობადაკარგული გოგონები პიველივე შემხვედრთან სექუსალური აქტის დამთავრების შემგდომ ზემოთხსენებულის სახლის "ზალაში" ადგილს ურჩევენ.

-პაპიროსი მამაწოდე ქალო!
-მაიცა ჯერ სტენკას ვურჩევ ადგილს...

0

სტენკა

ეს არის ავეჯის სახეობა, კონკრეტულად კედლის კარადა, რომელსაც ახალქალიშვილობადაკარგული გოგონები პიველივე შემხვედრთან სექუსალური აქტის დამთავრების შემგდომ ზემოთხსენებულის სახლის "ზალაში" ადგილს ურჩევენ.

-პაპიროსი მამაწოდე ქალო!
-მაიცა ჯერ სტენკას ვურჩევ ადგილს...

0

სტენკა

ეს არის ავეჯის სახეობა, კონკრეტულად კედლის კარადა, რომელსაც ახალქალიშვილობადაკარგული გოგონები,პიველივე შემხვედრთან სექუსალური აქტის დამთავრების შემგდომ ზემოთხსენებულის სახლის "ზალაში" ადგილს ურჩევენ.

-პაპიროსი მამაწოდე ქალო!
-მაიცა ჯერ სტენკას ვურჩევ ადგილს...

0

სტენკა

ყველაზე ცუდი სიტყვა ,რაც შეიძლება გაიგონო გოგოსთან სექსის შემდეგ,თუმცა ჰორმონები არ გაძლევენ უკან დახევის საშუალებას და შენც ჯიქურ უტევ.

საყვარელო აქ დავდგამ სტენკას