0

დაბომბა ამ კრისა ნაბოზვარმა

სიტუაცია, როდესაც ესა თუ ის მომხმარებელი კეთილსინდისიერად ცდილობს შეიძინოს პროდუქტი, თუმცა პროდუქტის მოტანისას აღმოჩნდება რომ წუნიანია პროდუქტი, ნაკლულია ... შესაბამისად ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი რომ კურიერი ნაბოზვარია, და ”კრისა” ანუ ვირთხა.

- რა ქენით გუშინ, დაითრიეთ?!
- დათრევით კი დავითრიეთ მაგრამ დაბომბა იმ კრისა ნაბოზვარმა !