0

სამაზვანეცი

თვითმარქვია, რომელიც სარგებლობს გავლენიანი პირის სახელითა და პრივილეგიით, ქუჩურ პოლიტიკაში.

თავი გაანებე უეჭველი ვიღაც სამაზვანეცია.