0

შობერძაღლო

ბიძია ძია კაცების სავიზიტო ბარათი რომლის საშუალებითაც გამოხატავენ სითბოს ბავშვებისადმი

მოდი აქა შე შობერძაღლო