1

ამიხსენი

სიტყვა, რომელსაც პირები მიმართავენ ერთმანეთს "ბაზარის" დროს, რაიმე უცხო სიტყვის განსამარტად. არ აგერიოთ თოკის, ან ძაფის შეხსნასთან.

-ეს რა საქციელი იყო ბრატ?
-საქციელი რას ნიშნავს, ამიხსენი