0

პოლნი პიზდეცი

ადამიანის განსაკუთრებით მძიმე (აუც. ფსიქოლოგიური) მდგომარეობა, რომლის დროსაც მოსალოდნელი საფრთხე მართალია ჯერ არ დამდგარა, თუმცა გარდაუვალია.

- რა მოხდა ?
- დედაჩემის "ოქრო" დავალომბარდე და "ზერო"-მ გამხვრიტა.
- პოლნი პიზდეცი გქონია, ძმაოჯან.