0

პიდარშტეინი

ატლიჩნიკი ბოზი, რომელიც გადაწერას ჟმოტავს

პიდარშტეინია რა ბლიად...ან კიდო ბენზემას ფანი