0

თუ ძმა ხარ

ქართული გამოთქმა, რომელიც გამოხატავს ძმობას ბიოლოგიურად არა ძმებისა. არ ითარგმნება სხვა ენებზე და გამოიყენება ნებისმიერ სიტუაციაში. დიდ გავლენას ახდენს ადრესატზე.

თუ ძმა ხარ, ერთიც მიმღერე. და დავუჩოქებ მიწას მუხლებით!
მასე აღარ იშუტკაო თუ ძმა ხარ!
ადმინ მთავარზე დადე რა თუ ძმა ხარ!