0

ასფალტი

ქართული მამაპაპური საკვები ნივთიერება. უძველესი(მიშას) დროიდან იგი არის ქართული სუფრის განუყოფელი ნაწილი,მაგრამ ახლა სანატრელი გაგვიხდა.

ასფალტი ვჭამოთ ჩვენ?