0

არ ვარ ბრატ აქაური

სიტყვათა წყობა "არ ვარ ბრატ აქაური", ქართული უბნის ლინგვისტიკაში გამოიყენება უხერხული სიტუაციებიდან თავის დასაღწევად .

ბრატ გიოს იცნობ?

— არ ვარ ბრატ აქაური

საძმოს ვერ დაგვეხმარები?

— არ ვარ ბრატ აქაური

0

არ ვარ ბრატ აქაური

სიტყვათა წყობა "არ ვარ ბრატ აქაური", ქართული უბნის ლინგვისტიკაში გამოიყენება უხერხული სიტუაციებიდან თავის დასაღწევად

ბრატ გიოს იცნობ?
არ ვარ ბრატ აქაური