0

გლეხი კაცითვინ არავინ არ არი

გლეხი კაცის დარდი ისაა, რომ ,,გლეხი კაცითვინ არავინ არ არის". უძველესი გადმოცემებით გლეხი კაცისთვის არც პრეისტოტიულ ხანაში არ იყო არავინ. ამას გამოქვაბულის კედლებზე შემორჩენილი ქვის ხანის ნახატებიც ადასტურებს.
გლეხი კაცისთვის არავინ იყო არც ანტიკურ ეპოქაში და არც შუასაუკუნეების განმავლობაში.
არსებობს ლეგენდა, რომ გლეხი კაცისთვის მხოლოდ ლენინი იყო. თუმცა ეს ლეგენდა დღემდე არ დადასტურებულა. გლეხი კაცები სულ ბოლოს ფიქრობდნენ, რომ მათთვის ბიძინა ივანიშვილი იქნებოდა. მაგრამ ეს ფრაზა ისევ აქტუალურია.

ეჰ, გლეხი კაცისთვინ არავინ არ არი ძმაო