0

ბლაყვი

აჭარული სიტყვა, რომელიც განიმარტება როგორც სულელი.

ეს სიტყვა გამოიყენება პიროვნებასთან მიმართებაში