2

კატა

“კატის დადგმა” მოქმედება,რომლის განხორციელების შედეგად მისი განმახორციელებელი(განმახორციელებლები) ცდილობენ თაღლითობის ჩადენას და ამ გზით მათვის სასურველი შედეგის დადგომას.

“ეს ნაბოზრები არ ჩანან და უეჭველი კატას გვიდგამენ” უთხრა გიომ სანდრექსას და მანქანა მოწყვეტით დაძრა.