0

ცეცხლი ფუჩურს, გადაფურჩქნულს

ბიძა კაცების მიერ ხშირად გამოყენებადი "აფორიზმი" რომელიც გამოიყენება ხოშიანი ტყნაურის შემდეგ, ან ტყნაურამდე. ხშირად მოსდევს დიალოგში ასევე რიტმული განვითარება.

-ცეცხლი ფუჩურს გადაფურჩქნულს
-ალი ფანჩარს მტყვნელი არ ჩანს