0

ყლე მუტელში და სულ სამოთხეში

ერთდროულად ორი ურთიერთ შეუთავსებელი ქმედების განხორციელების სურვილი, (უტოპია)

კაი ბიჭობა და შსს-ში სამმართველოს უფროსობა ერთდროულად ეს იგივე რაც ყლე მუტელში და სული სამთხეში