0

ცარიელი ტვინი

ადამიანი რომელსაც გამადიდებელი სათვალე უკეთია

-ბიჭო იმდღეს შენი მეზობელი როა სათვალიანი ეგ შემხვდა.
-ხოო, ვიცნობ მაგას ცარიელი ტვინია