0

ავყლისთავდი

ეს რბილად სათქმელი სიტყვა გამოიყენება მაშინ როცა ვინმე წაიქცევა ან პირიქით როცა წაიქცევი ( დავარდები )

აუ გუშინ ისე ავყლისთავდი ყველაფერი ძალიან მტკივა