0

ზეგ

დღე, რომელიც არასოდეს დადგება. გამოიყენება შეუსრულებლობისთვის განწირულ დაპირებებში.

-ამდენი ხანია შეყვარებულები ვართ, ცოლად აღარ უნდა მომიყვანო?
-კი, მოგიყვან ზეგ.