0

ყლეზე დამადე თავი

ალტერნატიული სიტყვა ,რომელიც გამოიყენება ბურას თამაშიშას როდესაც ერთი პირი მეორეს ქულის გაორმაგებას სთავაზობს.

- დავი
- ყლეზე დამადე თავი ! მოგყვები

0

ყლეზე დამადე თავი

ალტერნატიული სიტყვა ,რომელიც გამოიყენება ბურას თამაშიშას როდესაც ერთი პირი მეორეს ქულის გაორმაგებას სთავაზობს.

- დავი
- ყლეზე დამადე თავი ! მოგყვები