1

ამოყლისთავება

იგულისხმება სხვადასხვა კონტექსტში მაგ:როცა პიროვნება უხერხულად წაიქცევა ხალხით სავსე გარემოში, ასევე იგულისხმება ერთი პიროვნებისგან მეორეზე იერიშის მიტანით, ანუ ეფექტური დარტყმით.

“გუშინ დავითამ ჩხუბში, ის როჟა ნახე რა ამოაყლისთავა?!„