0

ხოარ ან*რევ

როდესაც რამე ყ*ეობას იტყვი ან სიტუაციისადმი არაშესაფერის სიტყვას.

-შეხედე რამაგარი ხეაა
- ხოარ ან*რევ ბიჭო?