0

რასშვრები

ძირითადად გამოიყენება ინტერნეტ სივრცეში მესიჯობის დროს. როდესაც უბრალოდ სალაპარაკო თემა არგაქვს, სინამდვილეში საერთოდ არგაინტერესებს რას შვრება .

-რაშვებიი?
-რავიშენ