0

დედაში შევეცი

მეტად კომფორტული გამოხატულება დედის შეცემის

გუშინ აქცია ქონდათ ლგპტ სასტავს ტო ! აზრზე ხარ გვაჯვავენ თავზე ?!
- ვიცი ერთი მაგათ დედაშში შევეცცი