0

ძაღლს მოჭამე მოსაფსამი

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 2002-იანელების ხუმრობა, ძირითადად იგი გამოიყენება ციფრ ოცდასამის თქმის შემდგომ, მას ძირძველი დროიდან იყენებს 11 ლევანა და 15 წლის რეზიკო,გეგე,გაბო,რომა. ასევე ნებისმიერ წიგნში, გაზეთში,პლაკატზე, პოსტერზე გამოყენებულ ციფრ 23-ზე ამ ფრაზის წამოძახება ჩვეულებრივი ამბავია.

20+3 რამდენიაა? ოცდასამი, ძაღლს მოჭამე მოსაფსამი