1

გრევი

“საჩუქარი” ან იგივე “პადარკა” ოღონდ უფრო უხეში და ქუჩური ფორმით. ნივთი ან რაიმე არამატერიალური საფგები,რომელიც შესაძლებელია გადასცეს ერთმა პირმა სხვა პირს ან პირებს ან/და პირმა სხვა ნებისმიერი გზით ჩააყენოს სხვა პირები მომგებიან პოზიციაში “გრევით”.

გიომ ისეთი გრევი დაგვიტოვა, სასტავს გაგვისწორა მთელი ღამე ვბოლაობდით.