0

პუტუკი

მდედრობითი სქესის , სასქესო ორგანოს კიდევ ერთი ფორმა.

- მიდი ქალო კოფე მოხარშე ,
უჰ გენაცვალე პუტუკში