0

ზმუკი

Also know as: "ზმუჭი"
ძირითადად გამოიყენება ისედაც გაბრაზებული ადამიანის კიდევ უფრო გასაბრაზებლად

ტიპი1: გადი გაასხი აქედან
ტიპი2: მმ -_-
ტიპი1: ზმუკი )

0

ზმუკი

ადამიანები ხმარობენ გაბრაზებულ გულზე და წყევლას ნიშნავს

ჭირი და დოზანა