0

ვონცეს

სომხურად ნიშნავს "როგორ ხარ?"
გამოიყენება ე.წ. ბიძა-კაცების მიერ მისალმების ერთ-ერთ ფორმად.

-ვონცეს თემურჯან?
-კარგად ცავატანემ შენა?