0

დავაი მოძუძგე აქედან

მსგავს ფრაზას გავიგებთ მაშინ, როდესაც ერთ პიროვნებას სურს დაუყონებლივ დატოვოს მიმდებარე ტერიტორია სხვა ადამიანმა.

- გიუშ, მაპატიე ძმურად რა არ მინდოდა!
- გაპატიო კი არა "დავაი მოძუძგე აქედან" სანამ კარგ ხასიათზე ვარ!