0

ბიჭებო პირადობები

მოთხოვნა, რომელიც ძირითადად ვრცელდება კაზინო აჭარაში ან მსგავსი აზარტული თამაშებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებაში შემსვლელ, რამდენიმე ახალგაზრდაზე. ეს ხდება მაშინ როდესაც დაწეწსებულების პრივილეგირებულ დაცვას ტვინი მოეტყნა დგომით და ცდილობს საქმე იპოვოს.

. . თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა დაცვა პირადობას ყოველთვის მდუმარე აბრუნებს