0

ჭიჭიკო ხეცურიანი

ესეც გოძისებრთა ჯიშის სახელი გახლავთ. თუ სწავლობთ არითმეტიკულ პროგრესიებს, გახსოვდეთ, არასოდეს ეძებოთ ჭიჭიკო ხეცურიანი, თუ მისი ადგილი იქ არ არის.

თუ ხედავთ რომ არ არის ჭიჭიკო ხეცურიანი, ანუ ის არ უნდა ეძებოთ!