0

შენ მოგი**ნავ კეთილებს!...

გამოიყენება მაშინ,როდესაც მოწინააღმდეგემ ყველანაირად მდგომარეობიდან გამოგიყვანა და სათქმელი აღარაფერი დაგრჩა...

აიტტტტ,შენ მოგი%%ნავ კეთილებს