0

კაი დასაკლავია

გამოიყენება მდედრობითი სქესის ადამიანის მიმართ, რომელიც უკვე მზადაა სექსუალური აქტის ჩასატარებლად...

-ნახე ნინო რა კაი გოგო დადგა
-ხო კაი დასაკლავია უკვე...

0

კაი დასაკლავია

გამოიყენება მდედრობითი სქესის ადამიანის მიმართ, რომელიც უკვე მზადაა სექსუალური აქტის ჩასატარებლად...

-ნახე ნინო რა კაი გოგო დადგა
-ხო კაი დასაკლავია უკვე...

0

კაი დასაკლავია

გამოიყენება მდედრობითი სქესის ადამიანის მიმართ, რომელიც უკვე მზადაა სექსუალური აქტის ჩასატარებლად...

-ნახე ნინო რა კაი გოგო დადგა
-ხო კაი დასაკლავია უკვე...