0

აქვე ვცხოვრობ

წარწერა, არასწორ ადგილას გაჩერებულ ავტომანქანაზე, რომელმაც უნდა გიხსნას პატრულის ჯარიმისგან!

აქვე ვცხოვრობ არ დამაჯარიმო