0

კუტუნია ბიჭი

დამამცირებელი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება *ლეური საქციელის ჩამდენი პირის მიმართ.

-მე და ჩემი კუტუნია ბიჭი(კომენტარი ფეისბუქზე ერთ-ერთ სურათზე)