0

დდწვც

გამოიყენება შეკვეცილ ფორმად, ხოლო სრულად ესე ჟღერს - ამის დედის მუტლის გლანდი გავიე.

-ბიჭო რა ქენი, შეურიგდი ყოფილს?
-დდშვც