0

დათესვა(ათესვა)

ძირითადად თავდაცვის მიზნით შესრულებული სწრაფი მოქმედებების აქტი.ეს შეიძლება იყოს სირბილი , მანქანით სწრაფი სიარული, კიბეებზე სწრაფი ჩასვლა. ასევე ფართოდ გამოიყენება ნივთის გაფუჭების შემდგომ ადგილიდან გაქრობის დროს

ავითესეთ პატრული, თუ გაიჩითა შენ ეგრევე დაითესე ვითომ აქ არ იყავი