0

აგაყლევა?

ძმაკაცების რეაქცია როდესაც ცდილობ რომ მათ რაღაც მაღალფარდოვანი სიტყვებით აუხსნა .

-უზენაესია ჭეშმარიტი სიყვარული რომელსაც ადამიანი განიცდის.
-აგაყლევა?