0

შეეთესლე

ოკლედ მიმართვის ფორმა გამოიხატება მარტო სიყავრულით....ნიშნავს მიბრძამდით,შებრძანდით,მხოლოდ თქვენს შემდეგ, შავ ხვრელში შბრძადლნდით და ა.შ.

ოკლედ მიმართვის ფორმა გამოიხატება მარტო სიყავრულით....ნიშნავს მიბრძამდით,შებრძანდით,მხოლოდ თქვენს შემდეგ, შავ ხვრელში შბრძადლნდით და ა.შ.