0

გაგატერებ

ძირითადად ვიყენებთ მეტროში როდესაც ქალი გვიტყაპუნებს ხელს რისშემდეგაც გვეკითხება ჩადიხართ????

უკნიდან ქალი გირტყავს ხელს,თუ ვერ გაიგე იმეორებს მოქმედებას და ზე სერიოზული ტონით გეკითხება ჩადიხარ???