4

ტილაობა

გამოიყენება აზარტული თამაშების თამაშის პროცესში და ნიშნავს დაბალი ფსონებით თამაშს მაშინ როცა მოთამაშეს ამის აუცილებლობა არ გააჩნია.
ამ ხერხს ძირითადად 40 წელს გადაცილებული მამაკაცები მიმართავენ

აბრეზას ანგარიშზე აქვს 100 ლარი და 5 თეთრიან ფსონებს აკეთებს

0

ტილაობა

ერთი ადგილის ტკეპნა. ტერმინს ძირითადად იყნებენ აზარტული თამაშების დროს, როცა მოთამაშე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ზრდის თავის კაპიტალს. ამ ტერმინის გამოყენება ძირითადად წამაქეზებელია და "სტავკის" გაზრდისაკენ უბიძგებს მოთამაშეს.

- რაარი შეჩემა რას ეტილავენი მაგ აპარატს, სამ ხაზზე გადაურთე, თუ მოცემა უნდა მოგცემს რა.