0

ბუირუმს

სტუმრის მიღების დროს 'გამარჯობი'ს თბილი ალტერნატიული ფორმა, რომელიც უკვდაყოფს ლიმიტს სტუმრობის კონკრეტულ პიროვნებასთან და გაისნებული აქვს მასთან სტუმრობა და მოლხენა თუ ის იტყვის.

ხასან რამდენი ხანია არ მოსულხარ ჩემთარ სტუმრად შენზე ხომიცი ბუირუმს ნაქვამია და მოი ზოგჯერ რაგჭირს ანტერო.