0

შიგიზმი

აირწვეთოვანი გზით გადამავალი ფსიქოზური დაავადება. ხშირად გამოიხატება არაადეკვატური საქციელით.

-ბიჭო გუშინ რა უცნაურად იქცეოდა გიო...
-რა გიკვირს?! შიგიზმი აქვს მაგ საცოდავს.