0

ჩერეზ ძმაკაცი

გამოიყენება, ქუჩაში საუბრის შედარებით მსუბუქი დაძაბვის ფორმების დროს, როდესაც სიტუაცია მიდის "გარასხოდებისაკენ"(სიტყვის განმარტება შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს გვერდზე) და ითქმის საერთო ნაცნობების აღმოჩენისა და შემდგომი დაძაბვის თავიდან აცილების მიზნით.

- იცი რამოხდება ძმაო, გიუშა, ჩვენი ძმა სიმონ,ვერელი, ამას თუ გაიგებს?!
- ვერაფერიც ვერ მოხდება ძმაოო, გიუშა ჩემი ჩერეზ ძმაკაცია ტო
- ზნაჩიტ ჩვენიანი ყოფილხარ ბრატან