0

თბილისის ზღვა

წყალსაცავი სადაც წყალმცენარეზე და თევზზე მეტი მძღნერი დაცურავს

ნახე ის ბავშვი როგორ მძღნერივით ტივტივებს