0

ჯერ სახლში და მერე ვნახოთ

წინადადება რომელიც შეიძლება გამოიყენო ახალწელზე სტუმრის თავიდან ასაცილებლად.

ახალი წელია და გირეკავს ნაცნობი სად ხვდები ახალ წელს ??
ჯერ სახლში და მერე ვნახოთ