0

ხურდებს ჩაქუჩით დავსევ

სიღარიბის უკიდურეს ზღვარზე ყოფნა როდესაც "პივის" რკინის "კრიშკაც" კი 10 თეთრიანი გგონია

გელა აბაზი ხოარ გაქვს?? არა ბიჭო ხურდებს ჩაქუჩით დავსდევ