0

აა ამხელა

სასქესო ორგანოს საზომი ერთეული SI სისტემაში

აა ამხელა მაქვს შენთავსვფიცავარ , გუშინ გავიზომე.