0

როდინობის კვირა

კვირა რომელიც ვერასოდეს დადგება, რადგან ასეთი კვირა კალენდარში არ არსებოს. გამოიყენება იმ მოქმედების დროის გამოსახატავად, რომელიც არასოდეს არ მოხდება.

რომ შემპირდი ზღვაზე წაგიყვანო აღარ მიგყავარ?
წაგიყვან.
როდის?
როდინობის კვირაში.